فيلمــ و كارتونـــ

ــــلام ــخوش اٌومدید

ويدئو هاي وينكس


Watch
Winx Club the Movie Enchantix Transformation- 4kids Style in Animation  |  View More Free Videos Online at Veoh.com">


Watch
Winx Club Season 4 Opening (Italian) in Animation  |  View More Free Videos Online at Veoh.com">

اعضاي وينكس كلاپ


دشمنان وينكس


نام: Icy / آیسی
معنی اسم: Icy به معنی یخی است
سرزمین: ویسپریا
نیرو: یخ و برف
سن: 18 فصل اول،19 فصل دوم،20 فصل سوم،21 فیلم اول،22 فصل چهارم(گرچه نبود)،23 فیلم دوم
تاریخ تولد: نامعلوم
شخصیت: باهوش و تشنه قدرت،رهبر طبیعی
وابستگی: برج ابر،تریکس،لرد دارکار،والتور،جادوگران اجدادی
حیوان خانگی:اردکی به نام پپه و غولی به نام ناتنام: Chimera / چیمرا
سرزمین: نامعلوم ولی برای مدتی تو سولاریا بود
وابستگی: خواهر ناتنی استلا ، دختر کنتس کاساندرا
نیرو: نامعلوم

 

نام: استورمی / Stormy
معنی اسم: Stormy به معنای طوفانی است.
سرزمین: ویسپریا
نیرو: طوفان
سن: 16 فصل اول،17 فصل دوم،18 فصل سوم،19 فیلم اول،20 فصل چهارم(گرچه نبود)،21 فیلم دوم
تاریخ تولد: نامعلوم
شخصیت: غیر قابل کنترل،عصبانی،قدرتمند
وابستگی: برج ابر،تریکس،لرد دارکار،والتور،جادوگران اجدادی

حیوان خانگی: غولی به نام نات

نام: Darcy / دارسی
سرزمین: ویسپریا
نیرو: تاریکی
سن: 17 فصل اول،18 فصل دوم،19 فصل سوم،20 فیلم اول،21 فصل چهارم(گرچه نبود)،22 فیلم دوم
تاریخ تولد: 26 نوامبر (فقط در کانال 4kids گفته شده)
شخصیت: آرام،دروغگو،ریاکار،آب زیر کاه، باهوش
وابستگی: برج ابر،تریکس،لرد دارکار،والتور،جادوگران اجدادی
حیوان خانگی: غولی به نام نات

نام: Duman / دومان
سرزمین: نامعلوم
وابستگی: جادوگران دایره سیاه
نیرو: تبدیل شدن به افراد مختلف یا حیوانات

نام: Gantlos / گنتلوس
سرزمین: نامعلوم 
وابستگی: جادوگران دایره سیاه
نیرو: زمین لرزه و امواج صوتی

نام: Ogron / آگرون
سرزمین: نامعلوم
وابستگی: گروه دایره سیاه
نیرو: او میتواند سحر و جادو را جذب کند و قوی تر شود.(آگرون ادعا میکند)میتواند صدماتی که میبیند را به نیرو و قدرت تبدیل کند.
آگرون رئیس گروه دایره سیاه هم هست.

اعضاي وينكس كلوپ

stella

استلا فرشته ي وينكس داراي قدرت ماه و ستاره**

بلوم اعضاي وينكس داراي قدرت اتش اژدها

فلورا داراي قدرت گل ها


موزا داراي قدرت موزيك


اینم کوچولوییه موزا :

تكنا اعضاي وينكس داراي قدرت تكنولوژي

عكس هاي روكسي اعضاي  وينكس داراي قدرت حيوون


لايلا

اعضاي وينكس داراي قدرت آبـــ


|شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰| 16:43|ايدا |

MISS-A